Lấy vợ rồi nhưng Bi Rain vẫn giữ nguyên “sở thích” 𝕜𝕙𝕠𝕖 𝕥𝕙â𝕟 𝕤𝕖𝕩𝕪: Chụp tạp chí hay lên show cứ phải 𝕡𝕙𝕒𝕟𝕙 á𝕠 𝕜𝕙𝕠𝕖 𝕞ú𝕚 𝕓ụ𝕟𝕘 mới vừa lòng

Bi Rain sở hữu cơ bụng hoàn hảo đến kinh ngạc và đây chính là lý do anh không 𝕟𝕘ạ𝕚 𝕜𝕙𝕠𝕖 𝕥𝕙â𝕟 triệt để. Mới đây, Bi Rain đã khiến dân tình …

Read More