Từ tháng 4/2021, đáɴʜ đập chó, mèo, vật nuôi sẽ bị phạt tiền đến 5 triệu đồng!

Việc hành hạ, đáɴʜ đập động vật như chó, mèo… là hành vi vi phạm nguyên tắc đối xử nhân đạo với vật nuôi. Từ tháng 4/2021, hành vi này có thể bị xử phạt đến 5.000.000 đồng.

Đó là một trong những quy định nổi bật tại Nghị định 14/2021/NĐ-CP về xử phạt hành chính chăn nuôi do Chính phủ ban hành.

Cụ thể, khoản 1 Điều 29 của Nghị định 14/2021/NĐ-CP nêu rõ:

Phạt tiền từ 1.000.000 – 3.000.000 đồng đối với hành vi đáɴʜ đập, h..ành h.ạ tà.n nhẫ..n đối với vật nuôi.

Riêng với cơ sở ɢɪếᴛ mổ tập trung, nếu đáɴʜ đập vật nuôi trước khi ɢɪếᴛ mổ; không có biện pháp gây ngất vật nuôi trước khi ɢɪếᴛ mổ cũng sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 – 5.000.000 đồng.

Từ tháng 4/2021, đáɴʜ đập chó, mèo, vật nuôi sẽ bị phạt tiền đến 5 triệu đồng

Từ tháng 4/2021, đáɴʜ đập chó, mèo, vật nuôi sẽ bị phạt tiền đến 5 triệu đồng

Như vậy, mức xử phạt cao nhất đối với hành vi đáɴʜ đập vật nuôi là 5.000.000 đồng đối với cơ sở ɢɪếᴛ mổ và 3.000.000 đồng đối với cá nhân.

Từ tháng 4/2021, đáɴʜ đập chó, mèo, vật nuôi sẽ bị phạt tiền đến 5 triệu đồng

Từ tháng 4/2021, đáɴʜ đập chó, mèo, vật nuôi sẽ bị phạt tiền đến 5 triệu đồng

Bên cạnh đó, Nghị định 14 cũng quy định phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không có biện pháp xử lý phân, nước thải chăn nuôi bảo đảm vệ sinh môi trường và gây ảnh hưởng đến người xung quanh.

Từ tháng 4/2021, đáɴʜ đập chó, mèo, vật nuôi sẽ bị phạt tiền đến 5 triệu đồng (ảnh minh họa)

Từ tháng 4/2021, đáɴʜ đập chó, mèo, vật nuôi sẽ bị phạt tiền đến 5 triệu đồng (ảnh minh họa)

Ngoài phạt tiền, người vi phạm còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả khắc phục trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm.

Từ tháng 4/2021, đáɴʜ đập chó, mèo, vật nuôi sẽ bị phạt tiền đến 5 triệu đồng (ảnh minh họa)

Từ tháng 4/2021, đáɴʜ đập chó, mèo, vật nuôi sẽ bị phạt tiền đến 5 triệu đồng (ảnh minh họa)

Nghị định 14 chính thức có hiệu lực từ ngày 20/4/2021.

Facebook Comments